За качеството

Като хранителна компания ние се стремим да предложим на всяко семейство разнообразни и хранителни зърнени култури. Затова и най-важната част от работата ни е да поддържаме възможно най-добро качество. Знаем, че това се постига с непрестанни усилия и връзка с вас, нашите клиенти и партньори, чиито изисквания стават все по-високи и по-стриктни.

Сертифицирани сме по най-високия стандарт за безопасност на храните IFS FOOD, ver. 6.1 и по Регламенти (ЕС) 834/07 и 889/08 за преработка и търговия с биологични продукти.

Ако искате да направите препоръка или имате забележка към някой наш продукт, не се притеснявайте да ни го съобщите. Ние поемаме ангажимент да проверим и да отговорим на всеки клиент.