Съвети

Какво е Дунавска соя?

Какво е Дунавска соя?
„Дунавска соя“

е независима организация с нестопанска цел, която представлява най-значимата инициатива в селскостопанския сектор в Европа. „Дунавска соя“ свързва гражданското общество, политиците и важните предприятия от всички сектори по веригата, като се започне от свободно от ГМО производство на семена до производството на храни от животински и растителен произход. „Дунавска соя“ застава зад свободна от ГМО соя, с контролирано качество, с произход от Дунавския регион и включва около 175 членове от цяла Европа.


Цели

Асоциация „Дунавска соя“ работи с цел обективно да се подобрят условията за успешно отглеждане на протеинови култури в Европа и за минимум внос на соя. Седалището на „Дунавска соя“ се намира във Виена; регионални офиси до момента има в Нови Сад, Сърбия и в Букурещ, Румъния. Представители на „Дунавска соя“ има в Швейцария и Италия.


Допълнителна информация за „Дунавска соя“ можете да намерите на www.donausoja.org.
ЗЪРНА И СЕМЕНА